ออฟฟิศของเรา

ออฟฟิศของเรา

ออฟฟิศของเรา

อาคารสำนักงานใหญ่

เราตั้งอยู่ในหนานจิงซึ่งเป็นราชวงศ์เมืองหลวงในประวัติศาสตร์จีนหันหน้าไปทางทะเลจีนตะวันออกอันกว้างใหญ่เรามีวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่